Content pack Softserve Academy

SoftServe Academy

Softserve Academy
Softserve Academy Story 1
Softserve Academy Story 2

Команда проекта

Director: Nikita Kazmiruk, Arkadij Pasechnik
Producer: Ilya Shelpuk
DoP: Vova Kalischuk, Alina Goman
Sound Recordist: Andrew Borisenko
MUA: Юлия Волынская
Style: Соня Мухарская
Assistant: Timofiy Chepurniy
Editor: Saveliy Zhukov
Sound Director: Rudiy Andrey
CC: Kostiantyn Lishchyna